Polityka prywatności

Definicje i informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz danych nieosobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.bezpiecznadezynfekcja.com (dalej: serwis Bezpieczna Dezynfekcja).
 2. Właścicielem serwisu i administratorem Państwa danych osobowych jest INFORM Jakub Niedziałek sp. z o.o. z siedzibą w Dębówce 17E, 20-823 Dębówka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710322, posiadająca NIP: 7133096652 (dalej: „Inform”).
 3. Dane osobowe – jako dane osobowe Użytkowników traktujemy wszelkie informacje umożliwiające bezpośrednie lub nawet pośrednie zidentyfikowanie Użytkownika. Jeżeli dane Użytkownika zawierają zarówno dane osobowe jak i dane nieosobowe  to cały ten zbiór danych traktujemy jako dane osobowe Użytkownika. Inform nie zbiera ani nie przetwarza żadnych danych osobowych o wrażliwym charakterze, takich jak na przykład pochodzenie, poglądy polityczne, przekonania religijne, dane zdrowotne, genetyczne, biometryczne.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z serwisu Bezpieczna Dezynfekcja.
 5. Urządzenie końcowe – urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu (np. laptop, telefon komórkowy, Smartfon) z którego korzysta Użytkownik odwiedzając serwis Bezpieczna Dezynfekcja.
 6. W serwisie Bezpieczna Dezynfekcja mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych serwisów internetowych (np. Youtube), w tym wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn). Zasady przetwarzania danych osobowych przez te serwisy internetowe są zawarte w ich regulaminach i ich politykach prywatności.   
 7. Samo przeglądanie serwisu Bezpieczna Dezynfekcja nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.
 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednakże może okazać się konieczne do skorzystania z niektórych funkcji serwisu.

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za pomocą wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego lub podczas rozmowy telefonicznej i może dotyczyć:

-imienia i nazwiska;
-adresu e-mail;
-numeru telefonu;
-nazwy firmy.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym, w wiadomości e-mail lub telefonicznie, jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika, w tym przedstawienie oferty Inform lub nawiązanie współpracy. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia wskazanych celów lub wynika to z przepisów prawa.

Pliki „Cookies”

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki Cookies to krótkie pliki tekstowe, które w żadnym wypadku nie umożliwiają personalnej identyfikacji osoby odwiedzającej serwis Bezpieczna Dezynfekcja. Pliki Cookies mogą dostarczyć informacji na temat urządzenia końcowego Użytkownika (w tym wersji jego przeglądarki internetowej), co umożliwia prawidłowe wyświetlanie strony internetowej na urządzeniu końcowym. Pliki Cookies umożliwiają zbieranie nieosobowych danych dotyczących ruchu internetowego, w tym prowadzenie anonimowych statystyk ogólnej liczby wejść Użytkowników do serwisu Bezpieczna Dezynfekcja, zapamiętywania sesji, danych statystycznych i danych marketingowych w celu poprawy funkcjonalności serwisu internetowego i świadczonych usług.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z serwisu Bezpieczna Dezynfekcja bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Pliki cookies nie będą przetwarzane dłużej niż 120 miesięcy. Funkcje przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okres ważności:
nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
CURRID 7 miesięcy systemowa
LANGID 7 miesięcy systemowa
RSSID 10 miesięcy systemowa
__IAIRSABTVARIANT__ 1 miesiąc systemowa
__IAI_AC2 2 miesiące systemowa
__IAI_SRC 4 miesiące systemowa
Google Analytics _ga 24 miesiące web tracking
Google Analytics _gid 1 dzień web tracking
_gac_UA-165060376-1 4 miesiące web tracking
_gac_UA-165060376-1 4 miesiące web tracking
_gat 1 minuta web tracking
_gid 3 dni web tracking
basket_id 2 dni web tracking
ck_cook 7 miesięcy systemowa
client 1 dzień systemowa
ftctod 12 miesięcy systemowa
kdPopUpPartsForMachine 2 miesiące systemowa
page_counter 1 dzień systemowa
scLeaveAlert 2 miesiące systemowa
smuuid 120 miesięcy systemowa
smvr 120 miesięcy systemowa
_fbc 4 miesiące systemowa
_fbp 6 miesiący systemowa
_ga 24 miesiące systemowa
_gac_UA-165060376-1 3 miesiące systemowa
_gcl_aw 3 miesiące systemowa

Udostępnianie danych osobowych Użytkowników

Inform nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (informacje dotyczące sposobu zgłaszania naruszeń znajdują się na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Pozostałe informacje

 1. Wszelkie informacje związane z Polityką Prywatności, mogą Państwo uzyskać bezpośrednio u Administratora.
 2. Dane kontaktowe Administratora – adres: Dębówka 17E, 20-823 Lublin; mail: info@inform.lu​, tel.: +48 607 830 784.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom spowodowanym jej uaktualnieniem i dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa.